Gwarancja ubezpieczeniowa

Zabezpieczenie w przypadku wykupowania produktów ubezpieczeniowych stanowi gwarancja ubezpieczeniowa. Jest to sporządzone na piśmie zobowiązanie podpisane przez firmę lub przedstawiciela ubezpieczeniowego, w którym zapewnia on, że w przypadku określonej w umowie sytuacji, wypłaci on swojemu klientowi należną mu kwotę finansową. Zobowiązanie te ma charakter umowy zawieranej pomiędzy obiema stronami transakcji, czyli gwarantem (zakładu ubezpieczeń) i beneficjentem. Podsta zawierania tego typu umów stanowi zasada swobody zawierania umów, nie mają one silniejszego oparcia pr

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe są najpopularniejsze wśród ogółu użytkowników, stosowane są często niejako automatycznie, choć dla osób posiadających przez zasadniczą ilość czasu większą kwotę pieniędzy, nie jest to najbardziej korzystna z możliwości. Nie ma oczywiście opłat z tego tytułu, lecz nie ma również zysków, które mogą być na innym koncie. Oszczędnościowość występująca w nazwie rachunku nie oznacza więc zysku. Lepiej założyć typowo oszczędnościowe konto, które jest oprocentowane na pewną sumę, zazwyczaj niższą niż lokata, lec

Odsetki kredyowe

Kredyt jest finansową pożyczką udzielaną przez banki lub inne instytucje bankowe na realizację ściśle określonych, lub dość ogólnych celów. Działalność pożyczkowa i kredytowa bardzo często jest usługą będących głównym przedmiotem działalności takich instytucji, stanowiąc równocześnie ich główne źródło utrzymania. Najpowszechniejsze i najbezpieczniejsze relacje są, kiedy stroną udzielającą kredytu jest sprawdzony bank, w przypadku instytucji parabankowych łatwo o nieuczciwe zapisy w umowie lub załącznikach mające doprowadzić do wyciągnięcia większ