Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Konta > Czeki

Czeki

Pod pojęciem papierów wartościowych najpowszechniej rozumie się akcje i obligacje skarbowe, mogące być przedmiotem obrotu na giełdzie. Tymczasem do tej kategorii dokumentów zalicza się też czeki. Według definicji czek jest zleceniem wypłaty przez bank określonej kwoty osobie w rozumieniu prawnym (a więc także na przykład spółce), na którą czek jest wystawiony (imiennie lub na okaziciela). Taką osobę nazywa się remitentem czeku, natomiast osoba wystawiająca czek, z której rachunku bankowego pobierane są środki na realizację czeku, to tak zwany trasant czeku. Bank realizujący czek jest nazywany bardzo podobnie – trasatem. Remitent czeku może go przekazać innej osobie poprzez operację nazywaną indosem; wtedy jest nazywany indosantem, a osoba przejmująca prawo do realizacji czeku – indosatariuszem. Indos polega na dodaniu na dokumencie czeku odpowiedniej formuły zawierającej nazwisko (lub w przypadku spółki, nazwę) indosatariusza oraz złożeniu podpisu przez indosanta. Ważne jest, że w przypadku przekazania praw do realizacji czeku imiennego musi być ponadto sporządzony odpowiedni akt notarialny. Ponadto wystawca czeku ma prawnie określony czas na ewentualne odwołanie czeku – dla czeków krajowych jest to dziesięć dni, dla zagranicznych maksymalnie siedemdziesiąt.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.