Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Finanse i zarządzanie > Definicje zarządzania

Definicje zarządzania

Zarządzanie to zagadnienie, które może mieć wiele znaczeń. Na przestrzeni lat, zgodnie z zebranym doświadczeniem, oraz odpowiednio do dziedzin nauki powstało wiele definicji zarządzania, które w większym, lub mniejszym stopniu oddają jego istotę. Zarządzanie bowiem w dużej mierze zależy od nauk ekonomicznych. Dość dług okres czas pojmowane było jako działanie kierownicze, które obejmowało takie sekwencje postępowania jak: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, zaś sekwencje te nazywane były klasycznymi funkcjami zarządzania. Jakie jeszcze możemy wyróżnić definicje zarządzania?

Zarządzanie to sztuka osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarządzający daną grupą osiągają cele poprzez organizowanie pracy innych, a nie przez wykonywanie zadań osobiście. Ten model zarządzania opiera się na jednej osobie zarządzającej oraz grupie poddanej.

Zarządzanie jest działalnością kierowniczą, która polega głównie na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu, na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi. Ten model z kolei wyróżnia również zarządzającego oraz grupę poddaną, jednak realizacją celów w tym przypadku zajmuje się zarówno ten pierwszy, jak i grupa.

Zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami. Jest to model, w którym od zarządzającego zależy w jaki sposób wykorzysta istniejące możliwości.

Zarządzanie to zestaw działań , które są skierowane na zasoby organizacji – ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne – które są wykorzystywane z założeniem osiągnięcia celów organizacji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.