Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Finanse i zarządzanie > Ekonomia pozytywna

Ekonomia pozytywna

Ekonomia jako nauka społeczna powstała w celu wyjaśnienia zależności między nieograniczonymi potrzebami konsumenta, a ograniczonymi środkami do ich zaspokojenia. Ekonomia zgodnie z tym założeniem odpowiada więc na trzy pytania. Po pierwsze: co wytwarzać czyli jakie dobra i w jakiej ilości, oraz gdzie i kiedy jest wytwarzać; po drugie: w jaki sposób wytwarzać czyli kto je powinien wytwarzać i za pomocą jakich narzędzi to robić; po trzecie: dla kogo wytwarzać czyli kto ma korzystać z efektów produkcji, jakie zastosować kryteria przy podziale dóbr, oraz czy powinno się premiować efektywność czy też raczej wysiłek, co jest ważniejsze – pomysłowość czy nakład pracy.

Jednym z podejść ekonomii do gospodarki jest podejście konstatujące. Choć samo słówko niewiele nam mówi o swoim znaczeniu, to jednak wbrew pozorom jest ono bardzo oczywiste. W podejściu tym chodzi przede wszystkim o takie działania, które na celu będą miały dążenie do ustalenia, jaka jest rzeczywistość ekonomiczna, jakie są jej cechy i jakie występują w niej zależności. W związku z tym łatwo się domyślić, że dział ekonomi, który na tym właśnie podejściu się opiera, nazwiemy ekonomią pozytywną.

Ekonomia pozytywna jest oparta na obiektywnej wiedzy dotyczącej otaczającej nas rzeczywistości. Za główne zadanie przyjmuje wyjaśnienie zjawisk ekonomicznych. Bada wszelkie zjawiska gospodarcze takie, jakimi są. W ten sposób wszystko opiera się na bardzo dokładniej obserwacji i analizie. Istniejący problem pociąga za sobą konsekwencje w postaci wniosków i wszystko to oczywiście opiera się na odpowiednio uporządkowanych faktach. Ekonomia pozytywna koncentruje się ona przede wszystkim na wypracowaniu najbardziej uniwersalnych narzędzi i metod analizy ekonomicznej. Wszystko to w celu uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych, aby w ten sposób łatwiej było nimi operować.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.