Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Podatki i ubezpieczenia > Formy podatków od nieruchomości

Formy podatków od nieruchomości

W Polsce płacimy już podatki niemal od wszystkiego. Formy podatków od nieruchomości Od dochodu, od spadków i darowizn, od psów, a nawet w niektórych gminach wprowadzony został podatek od deszczówki. Jakby to irracjonalnie nie brzmiało, mamy obowiązki względem państwa, zaś jednym z ważniejszych jest opłacanie w nim podatków. Jednym z rodzajów podatków jest niewątpliwie podatek od nieruchomości czyli taki podatek, którego głównym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie wszelakich form nieruchomości. Jest to podatek niesamowicie ważny.

Podatek od nieruchomości jest pobierany przez samorządy gminne, a co za tym idzie, jest więc podatkiem lokalnym, regulowanym przez przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Formy podatków od nieruchomości Co może być przedmiotem opodatkowania?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zgodnie z ustawą, podlegają takie nieruchomości bądź obiekty budowlane jak grunty różnego rodzaju, zarówno te rolne, jak i budowlane; a także budynki lub ich jakieś części; oraz budowle lub ich części, które są w jakiś sposób związane z działalnością gospodarczą właściciela. Oczywiście może się zdarzyć, że niektóre nieruchomości zostaną wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jednak to już wszystko zależy od zasad obowiązujących w ustawie. Formy podatków od nieruchomości Natomiast podatnikami od nieruchomości są przede wszystkim osoby fizyczne, a także osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym także i spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak są właścicielami nieruchomości lub opodatkowanych obiektów budowlanych, bądź też są użytkownikami wieczystymi gruntów, albo posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.