Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Giełda > Giełdy towarowe

Giełdy towarowe

Podział giełd według zakresu rzeczowego transakcji wyróżnia giełdy towarowe, giełdy walorów, giełdy usług i giełdy papierów wartościowych. Mianem tych pierwszych określa się rynki, działające jako spółki, na których obiektem transakcji kupna-sprzedaży są towary masowe, trwałe, o cechach możliwych do ujęcia w jednorodne standardy. Cechy towarów, ich charakterystyka i określenie tych standardów, są określone w kontraktach zawieranych podczas transakcji, natomiast same towary fizycznie nie pojawiają się na giełdzie. Są one natomiast przechowywane w giełdowych składach towarowych, gdzie prowadzi się kontrole towarów pod względem jakościowym i przyznaje się im określone standardy. Jako potwierdzenie umieszczenia towaru w takim składzie otrzymuje się kwit składowy, inaczej nazywany warrantem subskrypcyjnym. Jest on papierem wartościowym, dopuszczonym do obrotu na giełdzie. Ceny towarów na giełdach towarowych wynikają z relacji między popytem a podażą. Giełda pilnuje określonych zasad obrotu handlowego i jest gwarantem zawieranych umów. Co ciekawe, giełdy towarowe mogą przeprowadzać transakcje nie tylko gotówkowe, ale też terminowe, co oznacza, że w praktyce kupuje się możliwość zakupu towaru w przyszłości; obiektem takiej transakcji może być na przykład ziarno zboża, które dopiero zostało zasiane.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.