Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Ubezpieczenia > Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa

Zabezpieczenie w przypadku wykupowania produktów ubezpieczeniowych stanowi gwarancja ubezpieczeniowa. Jest to sporządzone na piśmie zobowiązanie podpisane przez firmę lub przedstawiciela ubezpieczeniowego, w którym zapewnia on, że w przypadku określonej w umowie sytuacji, wypłaci on swojemu klientowi należną mu kwotę finansową. Zobowiązanie te ma charakter umowy zawieranej pomiędzy obiema stronami transakcji, czyli gwarantem (zakładu ubezpieczeń) i beneficjentem. Podsta zawierania tego typu umów stanowi zasada swobody zawierania umów, nie mają one silniejszego oparcia prawnego, w aktach prawnych jedynie w kilku miejscach pojawia się odniesienie do takich umów, nie ma jednak dokładnych regulacji w tym zakresie, ich stosowanie ugruntowane jest przede wszystkim na bazie praktyki. W praktyce natomiast najczęściej stosuje się umowy o gwarancji zapłaty wadium.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.