Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Banki

Prawo bankowe

Prawo bankowe jest dokładnie uregulowane w poszczególnych aktach prawnych określających poszczególne aspekty związane z funkcjonowaniem banków oraz innych instytucji bankowych, ich zakładaniem oraz likwidowaniem, reguluje również uwarunkowania związane z działalnością nadzoru bankowego. Celem jego poznania, warto na początku sięgnąć do ustawy prawo bankowe z 29.08.1997; ustawa ta poddawana była kolejnym nowelizacją, najlepiej sięgnąć więc do dziennika ustaw po tekst jednolity. Ponieważ części sektora bankowego przenikają się wzajemnie, nie zawsze mając ściśle

Nadzór bankowy w Polsce

Nadzór bankowy nie zawsze istniał w identycznej formie, jak dziś. Jeszcze stosunkowo niedawno, gdyż od 1998 do 2007 roku funkcję tą sprawowała Komisja Nadzoru Bankowego złożona z osób związanych z głównymi władzami, pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dzisiejsza forma nadzoru bankowego funkcjonuje od początku 2008 roku, kiedy to obowiązek jego sprawowania przeszedł w ręce Komisji Nadzoru Finansowego, w konsekwencji wdrożenia przepisów związanych z uchwaloną 1,5 roku wcześniej ustawą o nadzorze na rynkiem finansowym. Zmiana podmiotu pełniącego fun

Nadzór bankowy

Funkcjonowanie i prowadzenie działalności przez banki jest kontrolowana przez instytucję nadzoru bankowego. W Polsce odpowiedzialna za to jest Komisja Nadzoru Finansowego, dla której najistotniejszą powinnością jest zagwarantowanie sektorowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa i równowagi. KNF ponadto ustanawia normy ostrożnościowe dla banków, a następnie poddaje je kontroli. W swej ogólnej działalności, nadzór bankowy sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego ma cztery funkcje: licencyjną, regulacyjną, kontrolną i dyscyplinującą. Kraje członkowskie zintegrowane w Un