Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Banki

Historia bankowości

Bankowość postrzegana w dzisiejszy sposób ma swoje początki w czternastym wieku, choć stanowi rozwinięcie starożytnej myśli udzielania pożyczek gotówkowych. Rozwijała się początkowo przede wszystkim w dobrze sytuowanych włoskich miastach; jeden z włoskich banków, Monte dei Paschi di siena, jest dziś bankiem z najdłuższym, rekordowym i imponującym wręcz stażem, funkcjonuje już od 1472 roku. Obecnie przeważająca liczba państw opiera się na systemie rezerw cząstkowych, polegający na tym, że banki zaopatrzone są jedynie pewną część środków przekazanych przez k

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny został założony w konsekwencji ustawy z 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jego zadaniem jest zapewnienie depozytów bankowych na terenie kraju, ma także charakter pomocniczy wobec instytucji bankowych, nad którymi wisi groźba upadłości. Obecnie na Funduszu spoczywają trzy główne zadania: ma on zapewniać gwarantowanie środków pieniężnych, zbieranie i systematyzowanie informacji o bankach, które podlegają pod system gwarantowania, a także wspieranie finansowe banków zagrożonych upadłością i niemożnością dalszej wypłacalności.

Czynności bankowe

Czynności bankowe, podobnie jak sam „bank”, to nie ogólne hasło, lecz pojęcie ściśle określone w odpowiedniej ustawie, wyznaczające zakres aktywności instytucji bankowych. Zgodnie z zapisami, do czynności bankowych zalicza się udzielanie kredytów różnego przeznaczenia i pożyczek, tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych, prowadzenie rozliczeń finansowych, prowadzenie rachunków wkładów finansowych, odbieranie wkładów finansowych, działalność wykonywana jedynie przez banki oraz działalność bankowa, lecz zezwolona również innym podmiotom, wykonywanie