Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Mikro i makroekonomia – różnice

Mikroekonomia i makroekonomia różnią się od siebie głównie stosowaną metodologią, jak również przedmiotem zainteresowania, choć jest to mniej istotne gdyż jedna i druga nauka jako przedmiot zainteresowania przyjmuje zjawiska gospodarcze, choć obserwowane z nieco innej płaszczyzny. Przedmiotem zainteresowania i analiz podejmowanych w ramach mikroekonomii są działania pojedynczych jednostek gospodarczych – makroekonomia spodarki jest efektem działań pojedynczych, jednostkowych organizacji i przedsiębiorstw, a więc badanie zachowania takich poszczególnych jednostek, ot

Makroekonomia

Makroekonomia, jak sama nazwa sugeruje, za przedmiot analiz przyjmuje większoobszarowe i odbywające się na większą skalę zjawiska i relacje, niż mikroekonomia. Makroekonomia zwraca uwagę na całą gospodarkę, starając się wykryć istniejące prawidłowości, wpływające na jej kształt, analizując narodową i światową gospodarkę. Zwraca uwagę na występujący w gospodarce poziom zatrudnienia, standardowe wysokości cen, wydatki i dochody budżetu państwa, popyt i podaż usług i produktów zachodzący w perspektywie globalnej, rozmach inwestycji i wysokość konsumpcji ̵

Mikroekonomia

Mikroekonomia specjalizuje się w obserwacji i analizie tego, co tworzą ludzie, mając do czynienia z rzadkością dóbr, jak wtedy rozkładają się pojedyncze zachowania ludzi (odbiorców towarów) i przedsiębiorstw oraz relacji zachodzących na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem jak na tych rynkach kształtują się oddziaływania między poszczególnymi zachowaniami. Analizuje się tu decyzje indywidualne, odnoszące się do pojedynczych towarów, oceniając zjawiska w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, nie ogólnej, masowej całości. W przeciwieństwie do innego ekon