Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse i zarządzanie

Polityka finansowa

Finanse w pewien sposób regulowane i ukierunkowywane są w ramach polityki finansowej. Realizowana jest ona poprzez instytucje i organy państwa, która działają w kierunku realizacji określonych celów i poszukiwanie środków, dzięki którym będzie to możliwe. Polityka finansowa oceniania jest poprzez skuteczność – im więcej celów, w pełniejszej formie uda się osiągnąć, tym wyższa będzie ocena polityki finansowej. Pomocne są w tym narzędzia finansowe, poprzez regulowanie których ma się zyskiwać jak najbardziej optymalnie warunki i zbliżać do osiągania celów.

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa odnosi się do rynków finansowych i deskrypcją ekonomicznego zróżnicowania, stanowiąc część matematyki stosowanej. Za początki funkcjonowania tej dziedziny uważa się moment opublikowania pracy doktorskiej Luisa Bacheliera, matematyka i ekonomisty francuskiego pochodzenia, choć na szerszą skalę matematyka finansowa ujawniła się i zyskała rozgłos później, w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy wprowadzono tzw. „modele wyceny arbitrażowej instrumentów finansowych” – jest to zasługa Myrona Scholes i Roberta Metron, za co otrzymali

Ekonomia finansowa

Ekonomia i finanse idą w parze, łącząc się bezpośrednio w dziedzinie nazywanej ekonomią finansową. Przedmiotem zainteresowania ekonomii finansowej jest oddziaływanie na siebie określonych finansowych zmiennych (udziałów, cen czy stóp procentowych) oraz ich oddziaływaniu na generalną podmiotową kondycję finansową, jest to więc badanie oddziaływanie zmiennych na siebie nawzajem oraz ich na ogólną sytuację. Ta gałąź ekonomii analizuje również decyzje zapadające po stronie zarządzających osób i sposób oddziaływania również tych decyzji na na ceny aktywów. W