Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse i zarządzanie

Finanse gospodarstw domowych

Można twierdzić, że nie interesuje się finansami, mając na myśli ekonomiczne analizy, giełdy czy kursy walut. Finanse to jednak nie tylko kwestie fachowe, z którymi nie ma się do czynienia, lecz każdy z nas jest zaangażowany w finansowe sprawy. Mowa bowiem choćby o finansach gospodarstw domowych czy finansach prywatnych. Finanse gospodarstw domowych obejmują dochody uzyskiwane dzięki pracy zawodowej i wszelkich form zarobkowania, oraz środki pochodzące z zasiłków, rent i emerytur czy zasiłków. Środki te wydawane są przede wszystkim na bieżące utrzymanie, kupno dóbr

Znaczenie pojęcia dochodów

Dochody, to wszelkie bezzwrotnie zasilające konto środki finansowe, zazwyczaj otrzymywane z jakąś regularnością oraz środki zwrotne. Kojarzą się przede wszystkim z wynagrodzeń otrzymywanych za wykonywaną pracę, jednak dochody dotyczą również państwa, które uzyskuje dochody z tytułu cła, dywidendy, podatków oraz opłaty budżetowej. Dochody zwrotne to dochody krajowe i zagraniczne, pochodzące z różnych źródeł. W przypadku krajowych dochodów, są to obligacje rządowe, kredyty pochodzące z banku centralnego i bony skarbowego; dochody zagraniczne uzyskiwane są z korp

Kryteria podziału kategorii finanse

Finanse nie są dziedziną jednorodną. Wyszczególnia się pośród nich finanse wynikające z podziału pod względem podmiotowego i przedmiotowego kryterium. Pieniądze podlegające pod kryterium przedmiotowe dzielą się ze względu na strumienie i stany pieniądza – stany pieniądza to podejście statyczne, oznacza zasoby pieniężne, strumienie, to podejście dynamiczne, oznacza przepływy pieniężne. W przypadku kryterium podmiotowego, zalicza się do niego pieniądze związane z pięcioma ogniwami: finansami publicznymi, bankowymi, przedsiębiorstw, ubezpieczeń oraz gospodarst