Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Podatek liniowy

Podatek liniowy to sposób wyliczania wysokości podatku, zgodnie z którym jego wysokość jest odpowiednia w sposób proporcjonalny do wysokości podstawy opodatkowania. Podatek liniowy stosowany jest najczęściej w przypadku podatków dochodowych, obliczając wysokość należnego podatku w oparciu o jedną stawkę, w wyniku czego każda osoba fizyczna lub prawna uiszcza tą samą, proporcjonalną część (wyrażoną procentowo) uzyskiwanych dochodów. Obecność podatku liniowego uznawana jest za uproszczenie systemu podatków dochodowych, w ramach którego nie stosuje się kwoty woln

Prawa podatnika

Podatnik obciążony jest szeregiem podatków i związanych z nimi obowiązków. Ma jednak również swoje prawa, o czym wiele osób zapomina, czując się na przegranej pozycji wobec organów pobierających świadczenia. Dlatego warto zorientować się  w przysługujących prawach, by w razie nieprawidłowości ze strony organów podatkowych skutecznie domagać się swoich praw. Jednym z nich jest prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Realizacja tego prawa odbywa się po złożeniu wniosku o stwierdzenie zaistnienia nadpłaty – wniosek ten składa podatnik, jeśli dojdzie do zapłaty n

Podatnik

Podatnik, czyli osoba płacąca podatki, jest jedną z dwóch zasadniczych stron procesów podatkowych. Podatnikiem jest każda osoba, która podlega obowiązkowi podatkowemu, czyli każda osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna. Podatnik musi posiadać numer identyfikacji podatkowej i ujawniać źródła osiąganych dochodów i przychodów, poprzez zgłoszenie ich do opodatkowania. Wybrane grupy podatków muszą być również samodzielnie obliczane przez podatnika, muszą być również uwzględnione w deklaracjach podatkowych. Należne podatki muszą być opłacane w określon