Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Zasady podatkowe

Nie tylko ścisłe prawo reguluje kwestie związane z istnieniem podatków, obok niego równolegle funkcjonują zasady podatkowe, będące zaleceniami wystosowanymi wobec państwa przez specjalistów tworzących ekonomiczne i finansowe teorie. Pierwsze zasady stworzył chyba najbardziej znany ekonomista Adam Smith, powstały one w odpowiedzi na rozwój państwowości, i związanych z nią podatków i budżetu. Podstawę zasad Adama Smitha stanowiły kanony pewności, równości, taniości i dogodności. Dziś mówi się przede wszystkim o zasadach fiskalnych, ekonomicznych, sprawiedliwości

Prawo podatkowe

Funkcjonowanie podatków jest oparte o ściśle określone zasady, ujęte w normach prawnych. Określa się je mianem prawa podatkowego, będącego jedną z dziedzin prawa finansowego, normującego reguły ustalania zobowiązań podatkowych, łącznie z ich powstawaniem i wygasaniem. Prawo wymienia również obowiązki, jakie spoczywają na płatnikach podatków i ich biorcach, reguluje procedury określające zachowania kierujące działaniami podatkowymi, w głównej mierze tymi poprzez które określa się należne wielkości zobowiązań podatkowych i procedury dotyczące organów pobie

Podatki – główne źródło dochodu państwa

Funkcjonowanie dzisiejszych państw i gospodarek bez udziału podatków jest trudne do wyobrażenia, są one bowiem głównym czynnikiem budującym budżety państwowe, a zasilanie nimi budżetu państwa i samorządów jest ściśle określone i przewidywalne w kwocie, gdyż podatki to świadczenie przymusowe i bezzwrotne, ponadto publicznoprawne i nieodpłatne. Ich płacenie w określonej wielkości jest praktycznie nieuniknione, przez co budżet jest starannie planowany w oparciu o wpływy z podatków. Ich wielkość jest różna w zależności od tego, co jest opodatkowane oraz innych cz