Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ubezpieczenia

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Podobnie jak inne obszary działalności, produkty i usługi, również ubezpieczenia obwarowane są odpowiednimi normami prawnymi. Stanowią one prawo ubezpieczeń gospodarczych, określających wzajemne stosunki między zakładami ubezpieczeń i ubezpieczanymi. W ramach tego prawa, określającego swoiste stosunki zobowiązaniowe i społeczne, na mocy umów podpisywanych z poszczególnymi ubezpieczycielami, chronione są interesy prawne lub majątkowe obu stron umowy, w szczególnej jednak mierze ubezpieczanych, muszących mieć zagwarantowaną pewność, że w przypadku doznania szkody d

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne kierowane są dla osób oczekujących socjalnego bezpieczeństwa, którego z racji wieku lub schorzeń nie zawsze mogą zapewnić sobie samodzielnie. Są to przede wszystkim osoby starsze, na emeryturze lub rencie oraz osoby nie mogące wykonywać pracy zarobkowej z uwagi na choroby lub przebyte wypadki. W zależności od indywidualnego przypadku, świadczenia ubezpieczeniowe mogą być wypłatami krótkoterminowymi, długoterminowymi lub nawet dożywotnimi. Ze względu na charakterystykę osób objętych ubezpieczeniami, ubezpieczenia społeczne są szczególnym pr

Firmy ubezpieczeniowe

Różnorodne produkty ubezpieczeniowe oferowane są często poprzez wyspecjalizowane firmy, zajmujące się w całkowitej lub głównej mierze ofertami i działalnością ubezpieczeniową. Takie firmy zarządzają swoimi produktami poprzez wprowadzanie lub wycofywanie poszczególnych produktów (pojedynczych ubezpieczeń), ich rynkowe upowszechnianie i budowanie świadomości o nich oraz kreowanie portfela produktowego. Korzystanie z ubezpieczeń przez jednostki – klientów firm ubezpieczeniowych, oznacza dla nich inwestowanie pewnych stosunkowo niewysokich środków finansowych, a w przy