Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Konta > Konto księgowe

Konto księgowe

Konto księgowe jest kontem nie znanym wielu osobom fizycznym, przeznaczone ono bowiem jest do przyjmowania operacji gospodarczych, pełni więc rolę narzędzia ewidencyjnego dla działalności rachunkowej. Na koncie tym zbierane są operacje gospodarcze, przez co uzyskuje się obraz na temat formy i zmian pewnego składnika pasywów, aktywów lub określonych wyników. Wszelkie operacje sumowane są na koncie, dając jego obroty, to znaczy sumę zapisów. Różnica otrzymywana pomiędzy obrotami konta daje saldo, saldo może być początkowe lub końcowe. Saldo początkowe oznacza stan danego składnika w początkowej dacie okresu sprawozdawczego, saldo końcowe określa natomiast stan na końcu okresu. Każde konto księgowe ma swoją nazwę, cyfrowy symbol służący identyfikacji, dane identyfikacji operacji oraz kwotę operacji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.