Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Finanse i zarządzanie > Kryteria podziału kategorii finanse

Kryteria podziału kategorii finanse

Finanse nie są dziedziną jednorodną. Wyszczególnia się pośród nich finanse wynikające z podziału pod względem podmiotowego i przedmiotowego kryterium. Pieniądze podlegające pod kryterium przedmiotowe dzielą się ze względu na strumienie i stany pieniądza – stany pieniądza to podejście statyczne, oznacza zasoby pieniężne, strumienie, to podejście dynamiczne, oznacza przepływy pieniężne. W przypadku kryterium podmiotowego, zalicza się do niego pieniądze związane z pięcioma ogniwami: finansami publicznymi, bankowymi, przedsiębiorstw, ubezpieczeń oraz gospodarstw domowych. W dużej mierze mówi się o finansach publicznych, które przypisane są do zarządzania budżetowego państwa i w jednostkach samorządu terytorialnego. Zagadnienie finansów publicznych obejmuje wszelkie kwestie dotyczące przechowywania i wydatkowania środków publicznych. Wśród zadań realizowanych przez te podmioty znajduje się zarządzanie środkami publicznymi oraz długiem publicznym, rozprowadzanie środków publicznych, do czego niezbędne jest również ich pobieranie i przechowywanie. Finanse publiczne mają również zapewniać przekazywanie środków na realizację potrzeb wynikających z pożyczek oraz zaciągają zobowiązania poprzez wykorzystywanie publicznych środków.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.