Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Ekonomia > Mikroekonomia w gospodarce

Mikroekonomia w gospodarce

Każda dziedzina ekonomii ma określoną funkcję bądź kilka funkcji, które sprzyjają funkcjonowaniu państwowej gospodarki. Im więcej dziedzin, tym bardziej szczegółowe może być rozpoznanie poszczególnych problemów, a także ich rozwiązań. Jest to krok do tego, aby gospodarka w państwie funkcjonowała bez większych zarzutów. Jeśli tak jest, to dziedziny ekonomii świetnie spełniają swoje role. Jedną z takich dziedzin, które bardzo przyczyniają się do poprawy stanu gospodarki w państwie jest na pewno mikroekonomia.

Mikroekonomia w przeciwieństwie do makroekonomii zajmuje się szczegółami. Bada ona wybory ludzkie w warunkach rzadkości dóbr. Szczególnie w tym przypadku zwraca się uwagę na badanie szczegółowe analizowanie zachowań indywidualnych poszczególnych konsumentów, a także większych przedsiębiorstw, a także zachodzących między nimi interakcji, głównie między zachowaniami na poszczególnych rynkach. Mikroekonomia jest szczegółową nauką, które zajmuje się bardzo dokładną analizą podejmowanych przez poszczególne jednostki decyzji, które dotyczą wymiany i produkcji określonych dóbr.

W mikroekonomii gospodarkę danego kraju rozkłada się na czynniki pierwsze. Zamiast traktować ją jako całościowy organizm składający się z poszczególnych części, bada się przede wszystkim te części. Rozkłada się je na zbiór podmiotów, oraz różnorakich relacji zachodzących między nimi. W związku z tym, we współczesnej mikroekonomii bardzo typowe modelowanie matematyczne. Prowadzi ono bowiem do formułowania hipotez, które są związane z zachowaniami podmiotów ekonomicznych, czyli przedsiębiorstw bądź konsumentów. Hipotezy te są potem testowane za pomocą metod statystycznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.