Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Banki > Nadzór bankowy

Nadzór bankowy

Banki komercyjne, inaczej operacyjne, świadczące specyficznego rodzaju usługi klientowi masowemu, czyli ogółowi społeczeństwa, są przedsiębiorstwami podlegającymi ścisłym regulacjom prawnym. Ich funkcjonowanie monitoruje i kontroluje instytucja tak zwanego nadzoru bankowego. Głównym zadaniem tego nadzoru jest troska o zachowanie bezpieczeństwa i stabilności całokształtu systemu bankowego państwa, a więc jego działalność sięga też w kierunku centralnego krajowego banku emisyjnego. W celu usprawnienia swoich działań nadzór tworzy tak zwane normy ostrożnościowe, których stosowania następnie starannie pilnuje. W Polsce nadzór bankowy nad całością rynku ubezpieczeniowego, finansowego i emerytalnego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Oczywiście, poza bieżącym utrzymywaniem płynności i równowagi tych rynków Komisja ma dążyć też do ich rozwoju. Uczestniczy w przygotowywaniu wszelkich aktów prawnych związanych z zakresem swojej działalności. Poza tymi typowo kontrolnymi obowiązkami pełni też funkcje podmiotu odpowiedzialnego za edukowanie i informowanie społeczeństwa o działaniu i aktualnym stanie rynku finansowego, jak również wyjaśnia niejasności jest mediatorem w pojawiających się na wyżej wymienionym rynku niepewnych sytuacjach, sporach i konfliktach.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.