Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Giełda > Organizacja giełdy

Organizacja giełdy

Giełda to termin powszechnie używany do określenia spotkania, organizowanego w ustalonym z góry czasie i miejscu, podczas którego sprzedawane są i kupowane konkretne towary. Ceny tych dóbr ogłasza się w regularnie aktualizowanych notowaniach giełdowych. Warunki transakcji określają obowiązujące regulaminy i statuty, które na współczesnych giełdach są poddane najczęściej kontroli państwa, upoważniającego handlujących do prowadzenia działalności giełdowej i nadzorującego przestrzeganie ustalonych zasad. W takich regulaminach i statutach muszą być sprecyzowane cele danej giełdy, sposoby organizacji jej zarządu oraz konkretne warunki i szczegóły techniczne przeprowadzania transakcji. Ponadto konieczne jest określenie obowiązków i uprawnień osób działających na giełdzie, a także metody, jakimi będą rozpatrywane i rozstrzygane ewentualne wątpliwości, spory lub też reklamacje. Pomiędzy różnymi krajami występują różnice w statusie prawnym giełd, co wynika z odmienności w kodeksach handlowych poszczególnych państw. Jako giełdy określa się też spotkania lub strony internetowe umożliwiające wielu osobom prezentację i wymianę informacji na dany temat, na przykład ofert wyjazdów wakacyjnych, spraw zdrowotnych, edukacyjnych lub możliwości pracy, ułatwiające zapoznawanie się z nimi i dyskusje.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.