Podatek liniowy

Podatek liniowy to sposób wyliczania wysokości podatku, zgodnie z którym jego wysokość jest odpowiednia w sposób proporcjonalny do wysokości podstawy opodatkowania. Podatek liniowy stosowany jest najczęściej w przypadku podatków dochodowych, obliczając wysokość należnego podatku w oparciu o jedną stawkę, w wyniku czego każda osoba fizyczna lub prawna uiszcza tą samą, proporcjonalną część (wyrażoną procentowo) uzyskiwanych dochodów. Obecność podatku liniowego uznawana jest za uproszczenie systemu podatków dochodowych, w ramach którego nie stosuje się kwoty woln

Orzejęcie BG Group przez Shell

Unia Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez Royal Dutch Shell 70 miliardów dolarów należących do BG Group. W ten sposób spełniono drugi etap spośród czterech najważniejszych, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie umowy. Przejęcie BG Group przez Shella usytuuje go na pierwszym miejscu w gronie wydobywców z podwodnych złóż ropy i producentów gazu skroplonego. Umowa, która zapewni to Shellowi ma zostać podpisana z początkiem roku 2016. Komisja Europejska zaaprobowała jednak te transakcje stwierdzając, że nie będzie to oznaczać zbyt silnej dominacji grup

Polityka finansowa

Finanse w pewien sposób regulowane i ukierunkowywane są w ramach polityki finansowej. Realizowana jest ona poprzez instytucje i organy państwa, która działają w kierunku realizacji określonych celów i poszukiwanie środków, dzięki którym będzie to możliwe. Polityka finansowa oceniania jest poprzez skuteczność – im więcej celów, w pełniejszej formie uda się osiągnąć, tym wyższa będzie ocena polityki finansowej. Pomocne są w tym narzędzia finansowe, poprzez regulowanie których ma się zyskiwać jak najbardziej optymalnie warunki i zbliżać do osiągania celów.