Wybór banku kredytującego

Nie ma formalnych ograniczeń związanych z ilością banków, do których składa się wnioski kredytowe, zaleca się jednak przeprowadzić selekcję i wybrać trzy, które najbardziej nam odpowiadają i u których mamy zdolność kredytową, gdyż banki sprawdzając klientów, generują zapytania do BIK, a gdy będzie ich za dużo, będzie to źle widziane i może przyczynić się do negatywnej decyzji banku. Po tym wyborze, konieczne jest skompletowanie dokumentów zgodnych z wymogami banku. Niestety nie są one ujednolicone, każdy bank może wymagać nieco innego zestawu tworzącego wn

Ekonomia klasyczna

Ekonomia klasyczna ma swoje początki w osiemnastym wieku. Została założona przez Adama Smitha. Jako szkoła myśli ekonomicznej uznawana jest za pierwszy naukowy nurt ekonomiczny. Ekonomia klasyczna zaistniała w Polsce dzięki działalności Jean-Baptiste Saya, który od dziewiętnastego wieku cieszył się w Polsce największą popularnością spośród zachodnich ekonomistów. Zainteresowanie ekonomią klasyczną w naszym kraju było konsekwencją specyficznej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj po stracie niepodległości, oznaczającej konieczność wdrożenia reform mających

Gra na giełdzie

Gra na giełdzie kojarzy się z dużymi, prestiżowymi budynkami, w których odbywają się transakcje kupna i sprzedaży akcji. Obecnie czynności te są jednak ułatwione, dzięki czemu próba zarobienia w ten sposób czy chęć takiego działania w biznesowym świecie jest dostępna również dla przedstawicieli innych branż, dla których gra realizowana jest w wolnym czasie, po godzinach spędzonych w innej pracy – jest to dostępne za pośrednictwem internetu, dostępne w tej przestrzeni są liczne porady, dzięki którym łatwiej jest wdrożyć się w temat przed rozpoczęciem inwest