Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Finanse i zarządzanie > Polityka finansowa

Polityka finansowa

Finanse w pewien sposób regulowane i ukierunkowywane są w ramach polityki finansowej. Realizowana jest ona poprzez instytucje i organy państwa, która działają w kierunku realizacji określonych celów i poszukiwanie środków, dzięki którym będzie to możliwe. Polityka finansowa oceniania jest poprzez skuteczność – im więcej celów, w pełniejszej formie uda się osiągnąć, tym wyższa będzie ocena polityki finansowej. Pomocne są w tym narzędzia finansowe, poprzez regulowanie których ma się zyskiwać jak najbardziej optymalnie warunki i zbliżać do osiągania celów. Największe kompetencje w tym zakresie ma polityka państwowa, ze względu na największy udział w rozdzielaniu środków oraz decydowaniu o przyznaniu lub nie przyznaniu środków na określone potrzeby, ma również wpływ na takie kwestie związane z pieniądzem, jak określanie stawek podatkowych i stóp procentowych czy tworzenie pieniądza. Polityka państwowa reguluje równie gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi w celach gospodarczych i społecznych, przez co wyznaczanie celów musi uwzględniać również wysokość zapotrzebowań w konkretnych segmentach i zaplanować wszelkie najważniejsze operacje pieniężne, a po realizacji dokonywać ich ewidencji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.