Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Konta > Rachunek bankowy

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, skrótowo nazywany kontem, to w terminologii finansowej forma zapisu stanu relacji finansowych między bankiem a innym podmiotem. Według umowy rachunku bankowego, bank przechowuje pieniądze posiadacza rachunku i dokonuje z nich rozliczeń na jego zlecenia, ewentualnie przeprowadza na nich operacje finansowe wynikające z jego własnych uprawnień, na przykład pobieranie opłat czy rat kredytów, lub z tak zwanych tytułów wykonawczych, na przykład komorniczej egzekucji majątku. Formą, w jakiej bank powiadamia klienta o przebiegu operacji na jego koncie, jest wyciąg z rachunku bankowego. Prawo bankowe zobowiązuje też bank, w tym wszystkie osoby w nim pracujące lub będące pośrednikami w operacjach, do zachowania tajemnicy bankowej, czyli nieprzekazywania osobom trzecim – z określonymi prawnie wyjątkami, jak podawanie niezbędnych danych organom ścigania czy prawnikom działającym na rzecz banku lub otrzymanie pisemnego upoważnienia osoby zawierającej umowę – jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie przygotowania, zawierania i realizacji umowy bankowej. Każdy rachunek bankowy posiada swój indywidualny, niepowtarzalny numer, dostosowany do określonego standardu. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich i niektórych azjatyckich, używa się standardu IBAN.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.