Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Konta > Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w skrócie ROR, stanowią odmianę rachunków oszczędnościowych. Często nazywa się je kontami osobistymi, ponieważ zwykle są zakładane i prowadzone dla osób fizycznych, a prawnie zabronione jest wykorzystywanie ich do rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą. Gromadzone są na nich regularne przychody właściciela konta, na przykład środki z pensji, rent czy emerytur. Zebranymi na takim koncie oszczędnościami może dysponować posiadacz rachunku lub też jego pisemnie upoważniony pełnomocnik. Bank przeważnie oferuje też wykonywanie stałych zleceń płatniczych, na przykład opłat czynszowych czy regulowania rachunków za media, automatycznie, bez wymagania każdorazowego potwierdzenia przez posiadacza konta. Formy zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym są zbliżone do tych przyjętych dla rachunków bieżących: obejmują wypłaty gotówkowe z banków i bankomatów, korzystanie z czeków, kart płatniczych i poleceń przelewu. Gwarantem środków gromadzonych na kontach osobistych jest, w określonych warunkach, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Za dawniejszy odpowiednik ROR-ów można uznać imienne obiegowe książeczki oszczędnościowe, które nadal są w użyciu, lecz znacznie straciły na popularności.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.