Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Giełda > Uczestnicy giełdy

Uczestnicy giełdy

Na rynku papierów wartościowych można wyodrębnić cztery podstawowe grupy osób, zajmujących się różnymi zadaniami. Pierwszą z nich stanowią pośrednicy, inaczej nazywani maklerami (brokerami) giełdowymi, którzy występują jako reprezentanci poszczególnych firm maklerskich, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, pewnych banków i firm inwestycyjnych. Zajmują się oni pośredniczeniem w transakcjach między sprzedającymi i kupującymi, za co otrzymują wynagrodzenie z prowizji, zazwyczaj zależnej procentowo od wartości przeprowadzonej przez nich transakcji. Grupę drugą tworzą samodzielni uczestnicy, czyli osoby uprawnione do zawierania między sobą transakcji na własny rachunek. Ich dochód wynika z różnic między cenami sprzedaży a zakupu. Pozostałymi uczestnikami giełdy są reprezentanci różnych firm, dopuszczeni do zawierania transakcji jedynie czasowo, określani jako urzędnicy. Ostatnią grupą, której przedstawicieli można spotkać na giełdzie, są goście, czyli ci, którzy są tam obecni, lecz nie posiadają prawa do zawierania transakcji. Do nich należą przedstawiciele mediów publicznych, liczni zwłaszcza w okresach szczególnej hossy lub bessy na giełdzie, a także etatowi pracownicy giełdy, w tym obsługa techniczna komputerów czy tablic wyświetlających kursy, informatycy oraz gońcy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.