Jesteś tutaj: szybki-kredyt.biz.pl > Konta > Weksle

Weksle

Jednym z typów papierów wartościowych, mogących funkcjonować w obrocie finansowym (czyli być przekazywanymi między podmiotami) i służyć jako zastępstwo pieniędzy w niektórych płatnościach i rozliczeniach bankowych, są weksle. Są to dokumenty dzielące się na dwa zasadnicze typy: weksle własne (sola) i weksle trasowane (ciągnione). Te pierwsze stanowią pisemne zobowiązanie wystawcy weksla, nazywanego trasantem, do zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz odbiorcy weksla, nazywanego remitentem. Te drugie z kolei obejmują zobowiązania finansowe między trzema osobami: trasant wystawia bowiem weksel jako zobowiązanie mówiące, że nie on sam, ale inna osoba, tak zwany trasat, akceptujący weksel, zapłaci remitentowi – odbiorcy należną sumę. Trasant ponosi wtedy odpowiedzialność finansową w przypadku, gdy trasat jest niewypłacalny. Obecnie w polskich placówkach bankowych nie funkcjonuje jednolity wzór dokumentu weksla, ale różne blankiety stosowane niezależnie przez poszczególne podmioty. Prawnie są natomiast określone niezbędne elementy, jakie taki blankiet musi zawierać. Podobnie jak czeki, określone typy weksli (na zlecenie) mogą być na drodze odpowiednich formalności przekazywane osobom trzecim, a obok nich funkcjonują weksle imienne, zawierające zapis precyzyjnie określający osobę remitenta.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.